Pristupnica za članstvo u Domovinskom pokretu

Osnovni podaci:


:

Podaci o prebivalištu:


Hrvatska Ostalo

Kontakt:


Podaci o obrazovanju, zaposlenju i bračnom statusu:


Pripadnost drugim organizacijama:


Ispunjavanjem Pristupnice o pristupanju u članstvo Domovinskog pokreta dajete privolu za prikupljanje i obradu podataka iz pristupnice u svrhu vođenja odgovarajućih evidencija o članstvu u stranci, sukladno odredbama Zakona o političkim strankama (NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06), i ostvarivanja prava i obveza iz Statuta Domovinskog pokreta.
Domovinski pokret zadržava pravo osobne podatke koje ste ustupili obrađivati i u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) odnosno kontaktiranja i korištenja ustupljenih podataka u marketinškim aktivnostima stranke. U odnosu na obradu podataka za potrebe marketinških aktivnosti, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka. Prigovor možete dostaviti na e-mail [email protected]. Po prijemu takvog prigovora Domovinski pokret se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, a u svrhu marketinških aktivnosti stranke.
Prikupljeni podaci će se obrađivati sukladno članku 9. stavku 2. točki a) Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakonu o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).


Domovinski pokret footer